Laatste nieuws

september 2021

Sponsoring van de vereniging. Ook dit jaar doen wij als vereniging weer mee met de sponsoractie van de PLUS-supermarkt. U kunt ons steunen door sponsorpunten aan ons te doneren. Wij staan ingeschreven bij PLUS Erik Gorissen in Asten. Ook voor de Rabo Clubsupport hebben wij ons ingeschreven. Tot slot zijn er op de site van de lokale omroep SIRIS filmpjes te zien van onze verenging, te zien zijn o.a.  watervogels, sierduiven, konijnen en kippen bij enkele van onze leden.

juli 2021

Peellandshow 2021 We hebben als vereniging besloten om de show van 2021 niet door te laten gaan. Dit besluit is ingegeven door het feit dat we niet voldoende mensen kunnen krijgen bij de voorbereiding van de show en er nog veel onduidelijk is hoe het hele corona gebeuren in het najaar zal verlopen. Op dit moment, half juli, zien we al weer veel meer besmettingen met de nieuwe delta-variant, en de verwachting van de deskundigen is, met het oog op de vakanties, dat het niet beter zal worden. Ook het feit dat de fokkers aangeven maar weinig gefokt te hebben vanwege de onzekerheid over zowel corona als vogelgriep, heeft meegespeeld in ons besluit. Wel hebben we de vereniging D.P.K.V. Deurne bereid gevonden om onze clubshow onder te brengen bij hun open show op 20 en 21 november, zodat er toch clubkampioenen zijn dit jaar, en we hopen dat we in 2022 wel weer een show kunnen organiseren.

augustus 2020

Peellandshow in Coronatijden. Op onze laatst gehouden ledenvergadering is besloten om de Peellandshow van 2020 niet door te laten gaan. We zien ons hiertoe genoodzaakt, vanwege de RIVM-regels, verplichte looproutes, 1,5 meter afstand etc. Daarnaast is de verwachting van de deskundigen, dat er een tweede golf komt op het moment dat wij de show zouden organiseren. Het feit dat relatief veel fokkers tot de risicogroep behoren, evenals de keurmeesters, heeft meegewogen in ons besluit. Ook hebben we signalen gekregen dat meerdere inzenders dit jaar, vanwege corona, verstek zouden laten gaan omdat zij geen risico willen lopen. Tot slot is ook de verwachting dat de lokale ondernemers minder geneigd zijn de vereniging te steunen in voor hen economisch moeilijke tijden. We hopen dat we het volgend jaar wel weer een Peellandshow kunnen organiseren onder normale omstandigheden. Deze zal dan gehouden worden op zaterdag 23 en zondag 24 oktober 2021, in de Manege Heijligers in Asten. We hopen op ieders begrip voor dit besluit.

21 oktober 2019

De editie 2019 van onze Peellandshow zit er weer op. Een geslaagde tentoonstelling met enkele dieren meer als in 2018. De catalogus 2019 is hier te vinden en op de pagina Peellandshow. Enkele foto’s van de keurdag en dieren zijn te zien op de site van de lokale omroep SIRIS via deze link.

augustus 2019

het vraagprogramma voor onze show op 19 en 20 oktober is uit. U kunt het hier downloaden, en het is ook terug te vinden op de pagina’s Peellandshow onder vraagprogramma.

Voor degene die de afgelopen 3 shows een of meerdere keren hebben ingeschreven, U krijgt een papieren versie toegestuurd.

keuring is toegankelijk voor publiek, openingstijden:                              zaterdag 19 oktober van 10.00 tot 22.00 uur.                                                zondag 20 oktober van 10.00 tot 16.00 uur.

gratis entree

oktober 2018

De Peellandshow 2018, jubileum editie zit er weer op.

Het was een geweldige show, met aandacht voor de aankleding en jeugdige bezoekers.

De catalogus is te vinden onder pagina peellandshow

augustus 2018

Het vraagprogramma voor onze jubileumshow op 20 en 21 oktober is uit. Dit is terug te vinden onder Peellandshow en dan vraagprogramma of door hier te klikken. Ook dit jaar is de keuring weer toegankelijk voor publiek en de entree is gratis, wel zal er de mogelijkheid zijn om de vereniging financieel te ondersteunen.

mei 2018

We vieren dit jaar ons 75-jarig bestaan van de vereniging en om te beginnen hebben we een nieuw logo laten ontwerpen, waar alle diergroepen in voorkomen.

december 2017

De foto’s van de keurdag en enkele kampioenen zijn toegevoegd en ook te vinden onder Peellandshow, Foto’s keurdag 2017

oktober 2017

De Peellandshow 2017 is weer achter de rug

Binnenkort volgen de foto’s , maar nu alvast de uitslagen, de catalogus is te openen door hier te klikken

augustus 2017

Het vraagprogramma 2017 is uit

Klik hier om het vraagprogramma 2017 (PDF) te openen. Zoals al gemeld is de show met een dag ingekort en is de keuring voor het publiek toegankelijk.

inkooien van de dieren: vrijdag 20 oktober,

zaterdag 21 oktober van 10.00 tot 22.00 uur                                                 zondag 22 oktober     van 10.00 tot 16.00 uur                                                in het Gemeenschapshuis “De Klepel”, Kerkstraat 8, ASTEN                  gratis entree

maart 2017

PEELLANDSHOW 2017

Nadat we de show van 2016 hebben moeten afgelasten hebben we besloten om de show van 2017 op een ander datum te organiseren. De show zal nu gehouden worden in het weekend van 21 en 22 oktober in de hoop dat er dan nog geen vogelgriep heerst.

Ook de opzet van de show zal anders zijn dan de meeste inzenders gewoon zijn in ASTEN. Maar twee dagen dat de dieren in de kooien zitten, om minder terugval in tentoonstellingsconditie te krijgen. Het inkooien van de dieren gebeurt dan op vrijdagavond en op zaterdag vindt de keuring plaats en deze is toegankelijk voor publiek. Op zondagmiddag worden de hoofdereprijzen uitgereikt. Op beide dagen wordt geen entree-geld gevraagd, maar zal er wel een mogelijkheid zijn om de vereniging financieel te ondersteunen.

dus zet alvast in Uw agenda: PEELLANDSHOW 2017                                   zaterdag 21 oktober van 10.00 tot 22.00 uur en                                              zondag 22 oktober     van 10.00 tot 16.00 uur                                                     in het Gemeenschapshuis “De Klepel”, Kerkstraat 8, ASTEN

17 november 2016

AFGELASTING PEELLANDSHOW 2016

Het tentoonstellingsverbod voor sierpluimvee en watervogels, en het feit dat houders van hobby-vogels er voor moeten zorgen dat bezoekers niet in contact komen met de door hen gehouden vogels, heeft het bestuur doen besluiten om de show van 2016 niet door te laten gaan. We bedanken iedereen die toch het vertrouwen in ons had en reeds had ingeschreven, zij zullen het reeds betaalde inschrijfgeld terug ontvangen.

overzichts foto

20 oktober 2016

Het vraagprogramma voor de show van 2016 is toegevoegd.

Inzenders die in de afgelopen 3 jaar een of meerdere keren hebben ingeschreven krijgen dit automatisch toegestuurd, alle andere geïnteresseerden kunnen gebruik maken van de link onder vraagprogramma in het menu peellandshow.

De openingstijden van de show voor het publiek zijn

zaterdag 10 december 2016 van 10.00 uur tot 22.00 uur           zondag 11 december 2016 van 10.00 uur tot 16.00 uur.

5 februari 2016

GEDSC DIGITAL CAMERA

Toegevoegd de pagina met enkele foto’s van de keuring en van de dieren onder de pagina Peellandshow.

7 december 2015

De resultaten en uitslagen van de Peellandshow 2015 zijn nu beschikbaar onder Peellandshow / catalogus.

4 oktober 2015

Het vraagprogramma voor de show van 2015 is weer uit, zie ook onder PEELLANDSHOW  vraagprogramma.

De show is dit jaar open voor publiek op zaterdag 5 december van 10 tot 17 uur, en op zondag 6 december van 10 tot 16 uur.

We hopen de steun van vele inzenders.